Koupě movité věci přes e-shop

Koupě movité věci přes e-shop

Již to bude téměř rok, co nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, který chrání spotřebitele znovu o něco více. Jak je to tedy nyní s koupí věci přes e-shop, reklamací (tzv. práva z vadného plnění), nebo odstoupením od smlouvy u podnikatele? Přečtěte si v našem článku, co se nově změnilo.

Koupě movité věci přes internet

Dodání zboží při koupi přes e-shop

Jakmile si objednáte jakékoliv zboží u podnikatele a zpravidla jej ihned zaplatíte, je tímto okamžikem uzavřena kupní smlouva. Podnikatel vám pak musí zboží dodat ve sjednané lhůtě, kterou většinou upravují obchodní podmínky. Nově občanský zákoník říká, že pokud podnikatel pro dodání zboží využije třetí osobu (např. Českou poštu, Zásilkovnu, aj.), bude odpovídat za její protiprávní jednání, nebo nedodání zboží včas na sjednané místo. Pokud je tak zboží při dodání například poškozené, kupujícímu trvá právo na dodání bezvadného zboží a není rozhodující, zda zboží poničil podnikatel nebo dopravce.

Co když ale prodejce zboží vůbec nedodá?

Pokud pak podnikatel ve sjednané lhůtě nedodá zboží vůbec, můžete využít nového ustanovení § 2159a občanského zákoníku. Podnikatel se do prodlení dostane, pokud zboží není kupujícímu doručené v dohodnutém termínu dle smlouvy, anebo není-li čas dodání dohodnout, tak ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy (zpravidla tedy od zaplacení zboží). Tehdy můžete poskytnou podnikateli přiměřenou lhůtu ke splnění jeho části smlouvy – dodat zboží. Přiměřená lhůta se bude měnit v závislosti na konkrétnosti případu. Nejčastěji se ale bude pohybovat mezi jedním týdnem a jedním měsícem.

U dodání zboží, které má například být vyrobeno nebo upraveno na míru požadavku kupujícího, bude zřejmě přiměřená lhůta delší, než u dodání zboží, které by měl mít podnikatel „na skladě“. Přiměřenou lhůtu můžete podnikateli poskytnout i způsobem, jakým bylo objednáno zboží. Tedy například prostřednictvím kontaktního emailu nebo formuláře, ale máte-li datovou schránku, je tento způsob komunikace vždy největší jistotou! Pokud vám podnikatel nedoručí zboží ani v této přiměřené lhůtě, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat celou kupní cenu zpět. Uschovejte si vždy veškeré emaily, (datové) zprávy, doručenky, apod., abyste v případném soudním sporu mohli předložit co nejvíce důkazů.

Práva z vadného plnění x záruka

Zboží bylo (i včas) doručeno, ale začaly se časem projevovat vady. Zboží můžete reklamovat do dvou let od převzetí zboží, ale novinkou je, že se prodlužuje lhůta ze 6 měsíců na jeden rok, kdy se přímo zákonem předpokládá, že zboží bylo vadné již při převzetí. Po této době bude na vás, abyste prokázali, že věc byla vadná. Toto jsou přímo zákonem stanovená ona práva z tzv. „vadného plnění“.

Pozor ale, záruka je trošku něco jiného. Zárukou se přímo podnikatel dobrovolně zavazuje, že slíbené vlastnosti, jakost, funkci či výkonnost si zboží udrží po celou záruční dobu. Je to tedy jistá nadstavba práv z vadného plnění.

Dříve jste museli oznámit vyskytnutou vadu podnikateli bezodkladně. A to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje, jinak nemuselo být právo spotřebiteli přiznáno. Nyní je přímo v zákoně výjimka, že u běžného vadného plnění nemusíte vadu podnikateli oznámit bezodkladně. U záruční doby však rychlost stále hraje roli, a proto lze stále doporučit při reklamaci vždy jednat urychleně.

Samotná práva nebyla výrazně dotčena, standardně je možné požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci (podle okolností), náklady spojené s nápravou však nyní nese dle zákona podnikatel i včetně nákladů na dopravu. Slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy pak lze, pokud se například vada projevuje opakovaně či vada podstatně znemožňuje

zboží užívat. 

Shrnutí

Tento článek shrnuje nejčastější problémy spojené s koupí movité věci přes e-shop, které spotřebitelská novela řeší. Koupě digitálního obsahu, nemovitostí, nebo jiných specifických věcí může mít úpravu odlišnou, a proto při řešení závaznějšího problému můžete využít služeb odborníka, který daný problém identifikuje a poradí.

CHCETE POMOCI S NAPŘÍKLAD S NEUZNANOU REKLAMACÍ? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.