kdo má platit?

DLUŽNÍK

Odmítá vám dlužník půjčené peníze vrátit
či splácet?
Můžeme vám pomoci!

kdo má platit?

DLUŽNÍK

Odmítá vám dlužník půjčené peníze vrátit či splácet?
Můžeme vám pomoci !

DLUŽNÍK

Půjčili jste někomu peníze s tím, že vám je následně vrátí, ať už jednorázově či ve splátkách? Dlužník se však k ničemu nemá a vy na své peníze marně čekáte?

Nebo pronajímate byt, ale nájemce v průběhu času předstal platit nájemné?

Je potřeba jednat rychle, protože čím déle vzniklou situaci neřešíte, tím je vymožení pohledávky obtížnější a vaše šance na získaní dlužné částky
se v čase snižuje. 
Nejčastěji vymáháme pohledávky vzniklé na základě smluv (zápůjčky, úvěry, kupní smlouvy a mnoho dalších), deliktů (např.
ve formě náhrady škody/újmy) či ze zákona (např. výživné).

Pokud jste se dostali do situace, kdy dlužník peníze odmítá vrátit či splácet, můžeme vám pomoci s jejich vymožením!

 

Nejčastěji u nás řešíme tyto situace:

Nevrácená zápůjčka

Půjčili jste někomu peníze s tím, že vám je následně vrátí?

Pokud jste tak učinili a dostali jste se do situace, kdy dlužník peníze odmítá vrátit či splácet, můžeme vám pomoci s jejich vymožením!

Nezaplacený nájem

Pronajímáte prostor určený
k podnikání? Avšak nájemce odmítá hradit nájemné?

Nezoufejte, můžeme vám pomoci
s vymožením dlužného nájemného, ale také s přinucením nájemce nemovitost opustit

Nesplacená směnka

Vystavil vám někdo směnku
a nyní vám nechce částku uhradit zpět?

Můžeme vám pomoci
s uplatněním nároku z takové směnky.

Újma na zdraví

Způsobil vám někdo újmu na zdraví úmyslně, nedbalostně
či nesprávným lékařským postupem?

V takovém případě můžete uplatňovat nárok na náhradu vám způsobené újmy na zdraví a další.

Nehrazení výživného

Nehradí vám druhý rodič výživné na nezletilé dítě, případně jej hradí
v nedostatečné výši?

Potřebujete posoudit, zda máte na výživné nárok? Pak vám můžeme moci!

Nezaplacená faktura

Poskytli jste zboží, služby
nebo jiné plnění zákazníkovi,
 následně jste vystavili fakturu, která však nebyla uhrazena?

Po sjednané splatnosti ji lze
bez dalšího vymáhat soudně
i s úroky!

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.