kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám
s vymožením vašich peněz pomůžeme!

kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

Odškodnění po dopravní nehodě

Byli jste účastníkem dopravní nehody, následkem které vám vznikla škoda na majetku? Pokud za tuto dopravní nehodu neodpovídáte vy, chtějte
za tuto škodu patřičnou kompenzaci!

V souvislosti s dopravní nehodou (které nejste viníkem) můžete uplatňovat nárok na náhradu vám vzniklé škody či ušlého zisku a výdělku,
ale také nárok na náhradu způsobené nemajetkové újmy
. S vymáháním takové náhrady vám můžeme pomoci!

CO BUDEME OD VÁS POTŘEBOVAT?

PLNĚNÍ Z HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

Uzavřenou pojistnou smlouvu (v listinné podobě, popř. poslední návrh pojistné smlouvy, který byl uzavřen např. úhradou pojistného)

Záznam o dopravní nehodě, popř. úřední záznam od Policie ČR ohledně dopravní nehody, byla-li dopravní nehoda šetřena příslušníky Policie ČR

Podklad o nahlášení nehody (pojistné události) pojišťovně (emailovou komunikaci / vyplněný formulář / potvrzení
od pojišťovny / jiné potvrzení, kde je nehoda detailně popsána)

Veškerou dosavadní komunikaci s pojišťovnou (popř. pojišťovnou pověřenými osobami – např. likvidátorem pojistné události) mapující dosavadní průběh likvidace pojistné události, zejména pak vyjádření pojišťovny k důvodům nevyplacení / krácení pojistného plnění

Stručné informace ohledně vašeho případu, a to včetně rozpisu nároků, které byly u pojišťovny uplatněny / hodláte  u pojišťovny uplatnit

Podklady k posouzení hodnoty poškozené věci (fotografie, účtenky, faktury, znalecké posudky aj.)

PLNĚNÍ Z POVINNÉHO RUČENÍ

Záznam o dopravní nehodě, popř. úřední záznam od Policie ČR ohledně dopravní nehody, byla-li dopravní nehoda šetřena příslušníky Policie ČR

Podklad o nahlášení nehody (pojistné události) pojišťovně viníka (emailovou komunikaci / vyplněný formulář / potvrzení od pojišťovny / jiné potvrzení, kde je nehoda detailně popsána)

Veškerou dosavadní komunikaci s pojišťovnou viníka (popř. pojišťovnou pověřenými osobami – např. likvidátorem pojistné události) mapující dosavadní průběh likvidace pojistné události, zejména pak vyjádření pojišťovny k důvodům nevyplacení / krácení pojistného plnění

Stručné informace ohledně vašeho případu, a to včetně rozpisu nároků, které byly u pojišťovny uplatněny / hodláte  u pojišťovny uplatnit

Podklady k posouzení hodnoty poškozené věci (fotografie, účtenky, faktury, znalecké posudky aj.) / podklady k posouzení nemajetkové újmy na zdraví (lékařské zprávy, odborná vyjádření lékařů, znalecké posudky aj.)

kolik vás to bude stát?

Posouzení nároku je ZDARMA

V závislosti na konkrétním případu můžeme požadovat jednorázovou odměnu, která bude sjednána po domluvě s vámi a dle vašich možností

Následně ničeho neplatíte a budeme požadovat pouze procenutální odměnu
v rozsahu 5 – 25% z reálně vymožené částky. Za naši práci tak
v takovém případě zaplatíte teprve tehdy, když sami peníze obdržíte

Náklady řízení

náš postup

Zdarma posoudíme vámi poskytnuté podklady, navrhneme nejefektivnější způsob řešení vaší situace a podmínky naší spolupráce dne vašich požadavků a potřeb

Po zahájení spolupráce do 5 pracovních dnů navážeme komunikaci s pojišťovnou

Nebude-li s pojišťovnou rozumná řeč, bez zbytečného odkladu zasíláme předžalobní výzvu k úhradě pojistného plnění

Po 7 dnech podáváme návrh nebo žalobu k soudu, pokud pojišťovna výzvě nevyhoví

Monitorujeme celý případ a zajišťujeme řádné a efektivní uplatnění vašich nároků u soudu všemi dostupnými právními prostředky, a to včetně efektivního zastoupení při nařízených jednáních před soudem

Je-li tento krok nezbytný, součástí naší spoluprace je samozřejmě rovněž exekuční vymáhání nároku, o kterém bylo soudem pravomocně rozhodnuto

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.