kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám
s vymožením vašich peněz pomůžeme!

kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

NEVYPLACENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Byli jste účastníkem nehody či vám vznikla jiná pojistná událost a pojišťovna vám nechce proplatit, na co máte nárok?

Pokud vám pojišťovna odmítla vyplatit pojistné plnění, víte, jak frustrující a stresující tato událost může být. Možná jste si mysleli, že vy přeci máte vše pokryto, ale pak vám pojišťovna řekla, že vy na žádnou kompenzaci nemáte nárok. Co teď? Máte nějakou šanci získat své peníze zpět? A jak se tomu vyhnout v budoucnu?

Právě od toho jsme tu my, abychom váš případ posoudili a zjistili, zda pojišťovna nepostupovala v rozporu s pojistnou smlouvou.

Pojišťovny umějí být velice kreativní, a to zejména v situacích, kdy má dojít na vyplacení pojistného plnění. Důvodů pro odmítnutí výplaty peněz je nespočet, např. porušení povinnosti pojištěným/pojistníkem, neuhrazení pojistného, nebo aplikace sjednaných pojistných výluk, o kterých nemá běžný smrtelník mnohdy ani tušení.

My jsme tu právě od toto, abychom pojišťovnou uplatněný důvod pro odmítnutí výplaty pojistného plnění po právní stránce posoudili a pomohli vám se vašeho nároku domoci, je-li postup pojišťovny neoprávněný.

Přenechte vše nám a my už celou záležitost vyřídíme tak, aby vaše práva přestala být poškozována.

Co od vás budeme potřebovat?

Uzavřenou pojistnou smlouvu (v listinné podobě, popř. poslední návrh pojistné smlouvy, který byl uzavřen např. úhradou pojistného)
Doklad o nahlášení pojistné události pojišťovně (emailovou komunikaci / vyplněný formulář / potvrzení od pojišťovny / jiné potvrzení, kde je detailně popsána předmětná událost)
Veškerou dosavadní komunikaci s pojišťovnou viníka (popř. pojišťovnou pověřenými osobami – např. likvidátorem pojistné události) mapující dosavadní průběh likvidace pojistné události, zejména pak vyjádření pojišťovny k důvodům odmítnutí výplaty pojistného plnění
Podklady k posouzení hodnoty poškozené věci (fotografie, účtenky, faktury, znalecké posudky aj.) / podklady k posouzení nemajetkové újmy na zdraví (lékařské zprávy, odborná vyjádření lékařů, znalecké posudky aj.)
Stručné informace ohledně vašeho případu, a to včetně rozpisu nároků, které byly u pojišťovny uplatněny / hodláte u pojišťovny uplatnit

kolik vás to bude stát?

Posouzení nároku je ZDARMA

V závislosti na konkrétním případu můžeme požadovat jednorázovou odměnu, která bude sjednána po domluvě s vámi a dle vašich možností

Následně ničeho neplatíte a budeme požadovat pouze procenutální odměnu
v rozsahu 5 – 25% z reálně vymoženého pojistného plnění. Za naši práci tak v takovém případě zaplatíte teprve tehdy, když sami peníze obdržíte

Náklady řízení

náš postup

Zdarma posoudíme vámi poskytnuté podklady, navrhneme nejefektivnější způsob řešení vaší situace a podmínky naší spolupráce dne vašich požadavků a potřeb

Po zahájení spolupráce do 5 pracovních dnů navážeme komunikaci
s pojišťovnou

Nebude-li s pojišťovnou rozumná řeč, bez zbytečného odkladu zasíláme předžalobní výzvu k úhradě pojistného plnění
Po 7 dnech podáváme návrh nebo žalobu k soudu, pokud pojišťovna výzvě nevyhoví
Monitorujeme celý případ a zajišťujeme řádné a efektivní uplatnění vašich nároků u soudu všemi dostupnými právními prostředky, a to včetně efektivního zastoupení při nařízených jednáních před soudem
Je-li tento krok nezbytný, součástí naší spolupráce je samozřejmě rovněž exekuční vymáhání nároku, o kterém bylo soudem pravomocně rozhodnuto

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.