kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

Pojišťovna

Byli jste účastníkem nehody či vám vznikla jiná pojistná událost a pojišťovna vám nechce proplatit, na co máte nárok? Nebo vám dokonce nepravdivě tvrdí, že se ji snažíte podvést? Nenechte si to líbit.

Pokud jste s pojišťovnou uzavřeli pojistnou smlouvu, máte za podmínek v ní uvedených nárok na určité plnění. V praxi to ovšem velmi často vypadá tak, že ačkoli pojišťovny své produkty nabízí velmi ochotně, tak když přijde na to, že by měly něco plnit, zařadí zpátečku a dané pojistné plnění
se snaží co nejvíce umenšit
 nebo dokonce nedat vůbec žádné.

V takových chvílích umí být pojišťovny velice kreativní. Důvodů pro krácení výplaty peněz je nespočet, např. porušení povinnosti pojištěným/pojistníkem, zákonná ustanovení, která jsou pojišťovnou kreativně vykládána, či aplikace sjednaných smluvní ujednání (limitů),
o kterých nemá běžný smrtelník mnohdy ani tušení.

Odmítá vám pojišťovna poskytnout plnění sjednané v pojistné smlouvě? Nekomunikuje s vámi? Nezoufejte! Přenechte vše nám a my už celou záležitost vyřídíme tak, aby vaše práva přestala být poškozována.

Nejčastěji u nás řešíme tyto situace:

Nevyplacení pojistného plnění

Máte uzavřenou smlouvu
s pojišťovnou, ale ta vám odmítla vyplatit pojistné plnění? 

Právě od toho jsme tu my, abychom váš případ posoudili
a zjistili, zda pojišťovna nepostupovala v rozporu
s pojistnou smlouvou.

Krácení pojistného plnění

Stalo se vám, že pojišťovna výrazně redukovala vyplacenou částku, na kterou máte nárok? Ještě vše není ztraceno.

Obraťte se na nás, abychom váš případ posoudili a zjistili,
zda pojišťovna nepostupovala
v rozporu s pojistnou smlouvou.

Odškodnění při dopravní nehodě

Byli jste účastníkem dopravní nehody a pojišťovna vám nechce proplatit,
na co máte nárok?

V takovém případě můžete uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody, ale také nárok
na náhradu nemajetkové újmy.

Odškodnění při úrazu

Úraz se může stát kdykoliv
a kdekoliv a jste-li adekvátně pojištěni, vzniká vám nárok
na odškodnění za úraz,
který můžete po pojišťovně požadovat.

Pomůžeme vám získat spravedlivé odškodnění
od pojišťovny,
které vám náleží. Společně
se postaráme o to, aby byla vaše práva respektována a nikoli krácena.

Odškodnění při úmrtí

Ztráta blízké osoby následkem nahodilé události vzniklé např. při společné dovolené, sportovní aktivitě či jiné události je těžkou ranou pro každého. Pokud jste se navíc dostali do situace, kdy se
s vámi pojišťovna odmítá bavit
o odškodnění, můžete se cítit naprosto bezmocní a zklamaní.

Pomůžeme vám získat spravedlivé a adekvátní odškodnění od odpovědného subjektu, které vám náleží. 

Posouzení pojistné ochrany

Máte uzavřenou (nebo chcete uzavřít) pojistnou smlouvu
a ani po třetím přečtení pojistných podmínek nevíte, jaké máte práva a povinnosti, a jaké jsou ve skutečnosti podmínky pro výplatu pojistného plnění?

Pomůžeme vám zorientovat
se v pojistných podmínkách
a sdělíme vám, zda smlouva skutečně naplňuje záměr,
pro který jste ji uzavírali.

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.