NÁŠ TÝM

Naše advokání kancelář AZ LEGAL čítá již relativně velký tým právních odborníkům, kteří se věnují různým odvětvím práva.

Protože ale velká část naší každodenní práce souvisí s vymáháním pohledávek a náhradou různých tipů škod, rozhodli jsme se vyčlenit speciální tým, který bude klientům pomáhat právě s těmito situacemi a bude chránit jejich práva prostřednictvím kvalitního právního zastoupení.

Naše specializace nám umožňuje hloubkově porozumět složitým aspektům těchto situací a efektivně hledat cestu k tomu nejlepšímu řešení. 

Martin Zástěra

Mgr. Martin Zástěra

 

Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v oboru Právo a právní věda
a dále absolventem Fakulty sociálních studií v oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Již během studií získával praxi v jedné z největších českých advokátních kanceláří, kde se zaměřoval zejména na obchodní právo, právo nemovitostí a uplatňování nároků ze smluvních vztahů.
V průběhu studií absolvoval i dva vzdělávací pobyty v USA, kde se věnoval rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, která se rovněž stala tématem jeho diplomové práce na Právnické fakultě.

Po absolvování Univerzity Karlovy zahájil svoji koncipientskou praxi ve středně velké advokátní kanceláři, kde se věnoval primárně oblasti náhrady škody a insolvenčnímu právu. Svoji zkušenost z této oblasti potom zúročil v kanceláři insolvenčního správce, kde nad rámec transakčního poradenství při nemovitostních obchodech a právního zastoupení klientů
v jednotlivých sporech vedl agendu několika stovek insolvenčních případů, díky kterým získal komplexní přehled a značnou zkušenost z oblasti uplatňování nároků
a vymáhání pohledávek.

Po úspěšném složení advokátní zkoušky založil v roce 2016 advokátní kancelář AZ LEGAL,
která se zaměřuje na poskytování právních služeb zejm. v následujících oblastech: vymáhání zákonných nároků a nároků ze smluv, obchodní právo, občanské právo, trestní právo
a pracovní právo.
Za dobu svého působení v advokacii se podílel na úspěšném řešení stovek případů, ve kterých důsledně uplatňoval práva klientů před soudy
a dalšími orgány veřejné moci.

Vedle své advokátní praxe se věnuje též vzdělávací činnosti, když působí jako lektor se zaměřením na oblast vymáhání nároků, práva nemovitostí a insolvenčního práva.

Roman Košut

Mgr. Roman Košut

 

Roman vystudoval obor právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a obor bezpečnostní management na Policejní akademii v Praze. Již při svém vysokoškolském studiu získával zkušenosti v renomovaných inkasních společnostech zaměřených
na vymáhání pohledávek a mimosoudní komunikaci s dlužníky.

Od roku 2016 sbírá zkušenosti v advokacii, kdy v minulosti působil např. ve známé  advokátní kanceláři v Plzni zaměřující se na poskytování komplexního právního poradenství podnikatelským subjektům a investorům.

Od roku 2019 působil na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na generální advokátní praxi, zejména však na spornou soukromoprávní agendu a právo pojistné a správní. Po úspěšném složení advokátních zkoušek byl v roce 2023 zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou.

V AZ LEGAL se zaměřuje zejména na oblast náhrady újmy, pojistného práva, správy cizího majetku a také se věnuje soukromoprávním sporům a korporátnímu poradenství.

Michal Žďánský

JUDr. Michal Žďánský

 

Michal vystudoval Právnickou fakultu UK, přičemž již během studií pracoval v jedné z pražských advokátních kanceláří.  Zde se zaměřoval na právo občanské, obchodní a správní.

Po absolvování fakulty nastoupil na exekutorský úřad jako koncipient, kde obstarával celou právní agendu úřadu a zejména správu nuceného prodeje nemovitých věcí dlužníků. Během působení na exekutorském úřadu Michal také úspěšně absolvoval rigorózní studium zaměřené
na občanské, exekuční a insolvenční právo získal titul JUDr., se kterým již nastoupil k nám,
do AZ LEGAL.

Nyní se specializuje především na právo občanské, včetně vymáhání pohledávek ze smluvních závazků, pracovněprávních závazků ale i mimosmluvních závazků. Díky jeho předchozímu působení na exekutorském úřadu se dále věnuje exekučnímu právu a též insolvenčnímu právu.

Vedle těchto oborů, které obecně spadají do soukromého práva, se zabývá rovněž právem trestním, pracovním a nemovitostním.

Anton Spišák

JUDr. Anton Spišák

 

Anton je absolventem Právnické fakulty UK s tématem diplomové práce
Kriminologické aspekty drogové kriminality. Tuto práci později obhájil také jako práci rigorózní
a po úspěšném složení rigorózní zkoušky získal titul JUDr.

Zkušenosti v oblasti advokacie a zastupování klientů sbíral již v době vysokoškolského studia. Disponuje řadou zkušeností z oblasti trestního práva díky čtyřleté praxi v jedné z nejvyhledávanějších českých advokátních kanceláří působící v této oblasti. V rámci tohoto působení měl možnost podílet se také na zpracování řady mediálně monitorovaných kauz.

V další  advokátní praxi se poté věnoval oblasti soukromoprávních sporů a vymáhání soukromoprávních nároků, jakož také v oblasti práva rodinného a práva nemovitostí.

Nyní se v AZ LEGAL věnuje především oblasti soukromoprávních sporů včetně vymáhání nároků, rodinnému právu a právu trestnímu.

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Powered by AZ Legal

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.