kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám
s vymožením vašich peněz pomůžeme!

kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

ODŠKODNĚNÍ PŘI ÚRAZU

Úraz se může stát kdykoliv a kdekoliv. Ať k němu dojde při běžných činnostech, na cestě, v domácnosti nebo při sportu, jste-li adekvátně pojištěni, vzniká vám nárok na odškodnění za úraz, který můžete po pojišťovně požadovat.

To samé samozřejmě platí, stane-li se vám úraz při dopravní nehodě či v souvislosti s výkonem práce. Pomůžeme vám získat spravedlivé a adekvátní odškodnění od pojišťovny (popř. odpovědného subjektu), které vám náleží. Společně se postaráme o to, aby byla vaše práva respektována a nikoli krácena.

Co od vás budeme potřebovat?

Uzavřenou pojistnou smlouvu (v listinné podobě, popř. poslední návrh pojistné smlouvy, který byl uzavřen např. úhradou pojistného)

Doklad o nahlášení pojistné události pojišťovně (emailovou komunikaci / vyplněný formulář / potvrzení od pojišťovny / jiné potvrzení, kde je detailně popsána předmětná událost)

Veškerou dosavadní komunikaci s pojišťovnou viníka (popř. pojišťovnou pověřenými osobami – např. likvidátorem pojistné události) mapující dosavadní průběh likvidace pojistné události, zejména pak vyjádření pojišťovny k důvodům pro odmítnutí odškodnění za úraz a podklady
k posouzení nemajetkové újmy (lékařské zprávy, odborná vyjádření lékařů, znalecké posudky aj.)

Stručné informace ohledně vašeho případu, a to včetně rozpisu nároků, které byly u pojišťovny uplatněny / hodláte u pojišťovny uplatnit.

kolik vás to bude stát?

Posouzení nároku je ZDARMA

V závislosti na konkrétním případu můžeme požadovat jednorázovou odměnu, která bude sjednána po domluvě s vámi a dle vašich možností

Následně ničeho neplatíte a budeme požadovat pouze procenutální odměnu v rozsahu 5 – 25% z reálně vymožené částky. Za naši práci tak
v takovém případě zaplatíte teprve tehdy, když sami peníze obdržíte

Náklady řízení

náš postup

Zdarma posoudíme vámi poskytnuté podklady, navrhneme nejefektivnější způsob řešení vaší situace a podmínky naší spolupráce dne vašich požadavků a potřeb

Po zahájení spolupráce do 5 pracovních dnů navážeme komunikaci s pojišťovnou

Nebude-li s pojišťovnou rozumná řeč, bez zbytečného odkladu zasíláme předžalobní výzvu k úhradě pojistného plnění

Po 7 dnech podáváme návrh nebo žalobu k soudu, pokud pojišťovna výzvě nevyhoví

Monitorujeme celý případ a zajišťujeme řádné a efektivní uplatnění vašich nároků u soudu všemi dostupnými právními prostředky, a to včetně efektivního zastoupení při nařízených jednáních před soudem

Je-li tento krok nezbytný, součástí naší spolupráce je samozřejmě rovněž exekuční vymáhání nároku, o kterém bylo soudem pravomocně rozhodnuto

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.