kdo má platit?

Pachatel

Jste obětí trestného činu a viník vám nezaplatil to, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

kdo má platit?

PACHATEL

Jste obětí trestného činu a viník vám nezaplatil to, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

PACHATEL

Stali jste se obětí podvodu, zpronevěry nebo jiného tresného činu? Byla vám jinou osobou způsobena újma na zdraví? To vše jsou velmi nepříjemné situace.

Měli byste vědět, že pachatel není odpovědný jen za samotný trestný čin, ale můžete po něm chtít odškodné!

V takovém případě je třeba obrátit se na příslušný orgán činný v trestním řízení a svůj nárok u něj v probíhajícím trestním řízení uplatnit. Jako poškozený máte v trestním řízení určitá práva a též určité lhůty, ve kterých tato práva realizovat a jejichž propásnutí již většinou nelze zvrátit.
Je proto nutné jedna rychle!

V trestním řízení můžete uplatňovat nárok na náhradu vám vzniklé škody či ušlého zisku a výdělku, ale také nárok na náhradu vám způsobené nemajetkové újmy. S vymáháním takové náhrady vám můžeme pomoci!

Nejčastěji u nás řešíme tyto situace:

Škoda na majetku

Za vzniklou škodu je zpravidla zodpověný ten, kdo jí způsobil. Došlo ze strany jiné osobyk poškození či zničení vašeho majetku? Pak máte nárok
na náhradu škody!

Náhrada probíhá dvěma způsoby – buď v uvedením věci do předešlého stavu (např. opravou auta) nebo (není-li možné opravit) náhradou v penězích.

Oběť zpronevěry

Předmětem útoku je cizí věc, jež je pachateli svěřena, čímž se tento trestný čin liší od krádeže. Se zpronevěrou se setkáváme například u zaměstnanců, jimž byla svěřena nějaká hodnota.

Stali jste se obětí zpronevěry? Vznikla vám v této souvislosti škoda? V takovém případě můžete uplatňovat nárok
na náhradu vzniklé škody.

q

Oběť podvodu

Podvod je majetkový trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo se obohatí tím, že uvede někoho
v omyl,  anebo úmyslně zamlčí podstatné skutečnosti, které kdyby oběť znala, tak by se rozhodla jinak.

Stali jste se obětí podvodu
a vnikla vám v této souvislosti škoda? Může tedy uplatňovat nárok na náhradu vám vzniklé škody.

Odškodnění při újmě na zdraví

Způsobil vám někdo újmu
na zdraví, ať už úmyslně, nedbalostí či nesprávným lékařským postupem?

Pokud Vám někdo ublíží
na zdraví, musí tento škůdce odčinit újmu peněžitou náhradou, která bude plně vyvažovat vytrpěné bolesti,
ale také další nemajetkové újmy.

Poškození a oběti trestných činů

Stali jste se obětí tresného činu? Byla vám jinou osobou způsobena újma na zdraví?
To vše jsou velmi nepříjemné situace.

Měli byste vědět, že pachatel není odpovědný jen za samotný trestný čin, ale můžete po něm chtít odškodné.

Odškodnění při dopravní nehodě

Byli jste účastníkem dopravní nehody, následkem které vám vznikla škoda? Pokud za tuto dopravní nehodu neodpovídáte vy, chtějte patřičnou kompenzaci!

Můžete uplatňovat nárok
na náhradu vzniklé škody
či ušlého zisku a výdělku, ale také nárok na náhradu způsobené nemajetkové újmy.

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.