kdo má platit?

Zaměstnavatel

Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu/plat nebo třeba odstupné, na které máte nárok?
Obraťte se na nás!

kdo má platit?

Zaměstnavatel

Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu/plat nebo třeba odstupné, na které máte nárok?
Obraťte se na nás!

Zaměstnavatel

Dluží vám zaměstnavatel mzdu nebo plat? Máte nárok na odstupné nebo domluvené bonusy, ale zaměstnavatel vám je nechce vyplatit? To vše jsou vážné případy, které je třeba ihned řešit!

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že zákoník práce stojí v tomto případě na vaší straně. V dnešní době nalezneme mnoho zaměstnanců, kteří se nechtějí do sporů se svým zaměstnavatel dostat, a tak vyčkávají. Nutno však zmínit, že zbytečně. Tuto situaci je potřeba co nejdříve řešit. Zákoník práce jasně stanoví, že pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu do 15 dnů po splatnostimůže zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, přičemž neztrácí nárok na částku, která mu právem naleží a nebyla vyplacena. 

I v případě, že jste utrpěli pracovní úraz, máte nárok na odškodnění. Zaměstnavatel je povinen vám uhradit materiální škodu i nemajetkovou újmu
a to i za situace, že dodržel všechny bezpečnostní předpisy.

Nejčastěji u nás řešíme tyto situace:

Nevyplacená mzda

Za odpracovanou práci máte samozřejmě nárok na mzdu. 

Proto pokud vám v termínu splatnosti nebyla vyplacena mzda či její část (prémie), můžete ji okamžitě vymáhat!

Nezaplacený přesčas

Prací přesčas se rozumí práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu.

Práce přesčas má však své limity a musí být zaměstnavatelem řádně zaplacena.

Nevyplacené odstupné

Pracovali jste u zaměstnavatele, který vám dal výpověď
z organizačních důvodů

Máte nárok na odstupné
až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Odškodnění za pracovní úraz

Pokud zaměstnavatel dostatečně nezajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), je povinen zaměstnanci uhradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem.

S vymožením těchto nároků vám můžeme pomoci!

Nevyplacená odměna

Za odpracovanou práci
na základě „DPP“ nebo „DPČ“ máte 
nárok na odměnu
z dohody.

Proto pokud vám v termínu splatnosti nebyla vyplacena odměna či její část, můžete ji okamžitě vymáhat!

Nevyplacená náhrada mzdy

Náhrada mzdy je příspěvek, který se vyplácí zaměstnanci za dobu, kdy nemohl vykonávat práci, kterou by za běžných okolností vykonával. Nejčastěji se jedná
o náhradu mzdy za dovolenou.

Dluží-li vám zaměstnavatel náhradu mzdy neváhejte nás kontaktovat.

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.