Škodu rozdělujeme na majetkovou a nemajetkovou újmu. V dnešním článku se budeme věnovat majetkové škodě, která sestává...