Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

Kdy můžete požadovat vrácení zálohy? Zálohu budete zpravidla hradit ve chvíli, kdy si budete něco kupovat, anebo nechávat vyrobit. V případě, kdy však z obchodu nakonec sejde, jistě budete řešit, zdali máte nárok na vrácení zálohy. Kdy tedy můžete požadovat vrácení zálohy? A je záloha to samé, co rezervační poplatek? To se dozvíte v následujícím článku.

Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

záloha

Pokud došlo k poskytnutí zálohy, nicméně nedošlo k uzavření žádné (na to navazující) smlouvy, pak lze žádat vrácení uhrazené zálohy zásadně vždy. Jinak by se totiž jednalo o bezdůvodné obohacení na straně toho, kdo zálohu obdržel.

Pokud naopak k uzavření smlouvy dojde, pak zásadně závisí na obsahu takové smlouvy, který zpravidla určuje i režim poskytnuté zálohy. Ten si mohou smluvní strany sjednat individuálně a dle potřeb. Samozřejmě ani takové smluvní ujednání o režimu zálohy nemusí být za každých okolností platné, zvláště pokud je značně nepřiměřené. Zejména v případě, kdy zálohu poskytuje běžný spotřebitel podnikateli, bude pro zachování platnosti ujednání o záloze třeba, aby bylo přiměřené.

Rezervační poplatek

Od zálohy je potom nutné odlišit tzv. rezervační poplatek. Pokud tedy například dojde k uzavření rezervační smlouvy např. v souvislosti s tím, že jedna strana určitou věc po určitou dobu neprodá nikomu jinému (často se užívá u nemovitostí), a v této souvislosti je poskytnut rezervační poplatek, jedná se o smluvní protiplnění a nárok na jeho vrácení zpravidla nebude vznikat. A to ani v případě, kdy z obchodu nakonec sejde, neboť rezervační poplatek je protihodnotou (poplatkem) právě za to, že druhá strana po určitou dobu počká s případným prodejem určité věci. Obdobně jako v případě zálohy však i zde platí, že nepřiměřenost ujednání o rezervačním poplatku může přivodit neplatnost takového ujednání o rezervačním poplatku.

Na tomto obvyklém režimu rezervačního poplatku zpravidla nic nemění ani případné ujednání o tom, že v případě následného uzavření kupní smlouvy mezi stranami se rezervační poplatek započte na kupní cenu tak, jako je tomu obvykle právě v případě zálohy. Roli v takovém případě nehraje ani to, pokud strany rezervační poplatek nepřesně označují ve smlouvě jako „záloha“, protože důležitý je celkový obsah smlouvy.

Rezervační smlouva obsahující ujednání o rezervačním poplatku se typicky uzavírá při nákupu bytů a jiných nemovitostí.

Váháte, jak je to ve vašem případě?

Pokud si nejste jisti režimem poskytnutého rezervačního poplatku, případně jste někomu poskytli zálohu, a nyní váháte, zdali máte nárok na její vrácení, neváhejte se na nás obrátit. Váš případ zdarma posoudíme a poradíme vám, jak je vhodné dále postupovat.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Mohlo by vás ještě zajímat

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.