Na co si dát pozor při sjednávání pojistky?

V minulém článku jsme se zabývali tím, jak vybrat vhodné pojištění. Pokud jste již vybrali konkrétní produkt, je na čase se zaměřit na samotné sjednávání pojistné smlouvy. V tomto článku vám poradíme, na co si dát pozor při sjednávání pojistky, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

Na co si dát pozor při sjednávání pojistky

Čtěte smlouvu důkladně

Pojistné smlouvy jsou často složité a plné odborných termínů. Je proto důležité si pojistnou smlouvu přečíst pečlivě a porozumět jejím podmínkám. Pojistná smlouva je přitom základním dokumentem, který upravuje vaše práva a povinnosti vůči pojišťovně. Každá pojistná smlouva uzavíraná na dobu delší než 1 rok musí mít písemnou podobu a musí obsahovat základní údaje. Takovými údaji je např. výše pojistného, pojistná doba a samozřejmě rozsah pojistné ochrany. Je proto důležité číst pojistnou smlouvu pozorně, abyste věděli, co od pojištění očekávat a na jaké plnění máte ve skutečnosti nárok, resp. jaká rizika vaše pojištění skutečně kryje.

Pozor na pojistné podmínky

Vaší pozornosti by v tomto směru zajisté neměly uniknout pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Ty detailněji upravují práva a povinnosti obou stran. Je velmi důležité si je před uzavřením smlouvy pečlivě přečíst a pochopit, co přesně je pojištěno, jaké jsou výluky z pojištění, jak probíhá likvidace pojistných událostí, jak se určuje výše pojistného plnění a další důležité informace. Pokud přitom něčemu nerozumíte nebo máte nějaké otázky, nebojte se zeptat zástupce pojišťovny, který s vámi pojistnou smlouvu sjednává. Lepší položit deset otázek před uzavřením smlouvy, než-li mít pojištění, které vás před vámi zamýšlenými riziky nikterak nechrání. Bohužel, tuto skutečnost se dle našich zkušeností pojištěný často dozvídá teprve v okamžiku řešení jím nahlášené pojistné události.

Vyplňujte údaje pravdivě

Při sjednávání pojistné smlouvy je nutné uvést pravdivé údaje o sobě, o pojištěném majetku nebo osobách a o rizicích, kterým jsou vystaveny. Pokud byste uváděli nepravdivé nebo neúplné údaje, tato skutečnost by mohla být důvodem pro krácení nebo zamítnutí pojistného plnění. Nutno podotknout, že pojišťovna má v takovém případě dokonce právo od pojistné smlouvy odstoupit.

V této souvislosti rovněž varujeme před záměrným uváděním nepravdivých či hrubě zkreslených informací, popř. jejich zatajováním, při jednání a komunikaci s pojišťovnou. Upozorňujeme, že v takovém případě se můžete dokonce vystavit riziku trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu.

Při změnách nezapomeňte pojišťovnu informovat

Pokud dojde k nějaké změně, která se týká vašeho pojištění, musíte o tom pojišťovnu bez zbytečného odkladu informovat. Může se jednat například o změnu adresy, majitele pojištěné věci, stavu nebo hodnoty pojištěného majetku, zdravotního stavu nebo povolání pojištěné osoby, rizikových činností nebo zájmů a podobně. Pokud byste o těchto změnách pojišťovnu neinformovali, mohlo by to mít negativní dopad na vaše pojištění nebo na výši pojistného plnění.

Shrnutí

Sjednávání pojistné smlouvy je důležitý krok, který byste neměli podceňovat. Pokud budete postupovat podle výše uvedených rad, zvýšíte si šanci, že vám pojištění skutečně poskytne patřičnou ochranu v případě nepředvídatelných událostí.

Na závěr jsme pro vás připravili ještě shrnutí nejdůležitějších bodů, abyste měli při sjednávání pojištění jednou pro vždy jasno.

  • Pokud si nejste jisti, jaký druh pojištění potřebujete, nebojte se o radu požádat odborníka.
  • Při porovnávání nabídek různých pojišťoven se zaměřte nejen na výši pojistného, ale také na rozsah pojištění a podmínky pojistné smlouvy.
  • Pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo existují jiné rizikové faktory, které by mohly mít vliv na pojištění, informujte o nich pojišťovnu již v okamžiku sjednávání pojistné smlouvy. Může se stát, že pojišťovna vám v takovém případě nabídne pouze omezený rozsah pojistné ochrany. Nebo vám dramaticky změní podmínky pojištění (např. navrhne vyšší pojistné).
  • Pokud něčemu v pojistné smlouvě nerozumíte, nebo vás zajímá, zda se pojištění vztahuje na konkrétní pojistné nebezpečí, neváhejte se informovat přímo u dotyčné pojišťovny. V takovém případě doporučujeme komunikovat vždy písemnou formou.

CHCETE POMOCI S POSOUZENÍM POJISTNÉ SMLOUVY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Mohlo by vás ještě zajímat

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.