Jak vybrat vhodné pojištění?

Pojištění je důležitým nástrojem ochrany proti nepředvídatelným událostem, jakými může být například úraz, nemoc, požár, povodeň, krádež či dopravní nehoda. Jak vybrat pojištění, aby přesně vyhovovalo vašich požadavkům a proč se vyvarovat “levnému pojištění“? Odpovědi najdete v našem článku.

Jak vybrat vhodné pojištění

Co je ve skutečnosti smyslem pojistné smlouvy

Pojistná smlouva je závazek mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (klientem), kterým se pojistitel zavazuje poskytnout pojistníkovi (zpravidla pojištěnému) pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. Pojistník se oproti tomu zavazuje zaplatit pojistné. Jinými slovy řečeno, pojištění je dohoda mezi vámi a pojišťovnou, která se zavazuje zaplatit určitou částku, pokud se vám (nebo vašemu majetku) stane něco špatného. Vy jim zase musíte platit pravidelně určitou částku, které se říká pojistné.

Aby však byla pojistná ochrana skutečně efektivní a užitečná, je vhodné již před sjednáním pojistné ochrany pamatovat na několik věcí, které vám mohou ušetřit problémy a peníze do budoucna. Ať už se jedná o pojištění majetku, úrazové nebo životní pojištění, musíte si nejprve ujasnit , co od daného pojištění očekáváte.

Výběrem vhodného druhu pojištění vše teprve začíná

Jak tedy vybrat vhodné pojištění? Před sjednáním smlouvy je důležité abyste si uvědomili, před jakými riziky se chcete nechat pojistit. Existuje mnoho různých druhů pojištění, od pojištění majetku a zdraví až po pojištění právní ochrany či pojištění odpovědnosti. Na okraj podotýkáme, že pro výkon některých profesí je dokonce nezbytné mít sjednané pojištění profesní odpovědnosti, jako je tomu např. u advokátů, notářů či realitních zprostředkovatelů.

Porovnejte nabídky různých pojišťoven

Ceny pojištění se mohou u jednotlivých pojišťoven značně lišit. Proto doporučujeme při výběru pojištění porovnat nabídky různých pojišťoven. Zohledněte nejen výši pojistného, ale také rozsah pojistné ochrany a další podmínky pojištění. Může se zdát, že pojištění s pojistným ve výši několika stovek může být výhrou. To však platí pouze do doby, než dojde na „lámání chleba“ v podobě řešení pojistné události. V rámci tzv. likvidace pojistné události vám u “levného pojištění” může pojišťovna sdělit, že na vámi nahlášenou škodu, se dané pojištění nevztahuje, a to s odkazem na širokou paletu výluk z pojištění. Taková situace je bohužel docela častá, protože pojišťovny umí být v podobných případech docela vynalézavé.

Na internetu je v dnešní době nespočet srovnávacích portálů a jiných dostupných služeb, které udělají tuto práci za vás. Velmi přívětivý je také fakt, že velká část portálů tyto služby poskytuje zdarma. Jediné úskalí, se kterým se tak budete muset popasovat, je posouzení rozsahu pojistného krytí. Tedy zda vám je vybrané pojištění skutečně poskytne vámi zamýšlenou pojistnou ochranu. V případě, že si nedokážete sami objektivně zhodnotit, jestli je daná pojistka pro vás vhodná či nikoliv, využijte raději služeb odborníků.

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme nás sledovat i nadále. V příštím článku se budeme podrobněji věnovat tomu, na co si dát pozor, když jste již vybrali pojištění a chystáte se uzavřít pojistnou smlouvu.

CHCETE POMOCI S POSOUZENÍM POJISTNÉ SMLOUVY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Mohlo by vás ještě zajímat

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.