Mělo vaše letadlo zpoždění? Můžete žádat odškodnění!

Cestování letadlem je zejména během letních měsíců oblíbeným způsobem, jak se dostat do destinací, o kterých každý z nás přemýšlí během celého roku. Avšak podobně jako každý druh dopravy, i letecká doprava s sebou nese rizika která mohou přinejmenším znepříjemnit dlouho plánovanou dovolenou. Zpoždění nebo zrušením letu se v letecké dopravě stalo poměrně častým problémem. Proto vám dnes poradíme, jak postupovat v případě, že váš let bude zpožděn. 

Zrušený let

Kdy mám nárok na odškodnění?

V rámci EU je platné nařízení, které se týká odškodnění za zrušený a zpožděný let. Jelikož se jedná o nařízení EU, osoby z členských státu EU se mohou ochrany, kterou poskytuje toto nařízení, domáhat, aniž by musel být v jednotlivé zemi přijat prováděcí nebo jiný předpis. 

Aby vám mohlo být přiznáno odškodnění za zpožděný let, musí se jednat o jeden z těchto případů:

  • Zpoždění dosáhlo délky minimálně 2 hodiny v případě letů o maximální délce 1 500 km,
  • Zpoždění dosáhlo délky minimálně 3 hodiny nebo více v případě všech letů v EU delších než 1 500 km a všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km,
  • Zpoždění dosáhlo délky minimálně 4 hodiny v případech všech letů nespadajících pod první nebo druhou možnost. 

Na co mám nárok?

Náhrada za zpožděný let u letů o délce maximálně 1 500 km činí 250 EUR, 400 EUR dostane cestující zpožděného letu v rámci EU delšího než 1 500 km a u všech ostatních letů o délce 1 500 až 3 500 km. U letů, které nespadají ani pod jednu kategorii, ale splňují podmínky pro přiznání náhrady škody za opožděný let, je výše náhrady 600 EUR.

Náhradu lze snížit až o 50 % v případě přesměrování letu. Pokud by bylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnosti (stávka, nepříznivé počasí, politické nepokoje nebo nestabilní politická situace v cílové destinaci, bezpečnostní rizika a problémy), tak se odškodnění neposkytuje vůbec.  

Postup při uplatnění nároku na odškodnění

Na začátku je nutné shromáždit veškeré potřebné dokumenty, které u společnosti prokážou, že vám skutečně svědčí právo na náhradu škody. Nejdůležitějšími dokumenty jsou letenky, palubní lístky, potvrzení o opoždění letu (můžete použít i fotografii tabule z odletové haly dokládající zpoždění letu) a další.

Na stránkách evropské komise vyplňte příslušný formulář pro stížnost (vše je v češtině). Ten poté zašlete letecké společnosti doporučeným dopisem se všemi potřebnými informacemi a přílohami. Pokud letecká společnost odmítne plnit, avšak vy budete na svém nároku nadále trvat, obraťte se na vnitrostátní orgány odpovídající za vynucování nařízení EU. Výčet orgánů naleznete u jednotlivých stížností. Nároku se však můžete domáhat i přes vnitrostátní soudy, kdy podáte žalobu k místně příslušnému soudu.

Tip na závěr

Ne vždy letecké společnosti reagují flexibilně a často nerady vyplácejí náhradu škody. Pokud se s takovým jednáním setkáte, můžete se obrátit na české spotřebitelské organizace. Těmi jsou například dTest, Sdružení českých spotřebitelů nebo Sdružení obrany spotřebitelů. Pokud však byl váš let provozovaný leteckým dopravcem z jiného členského státu EU, doporučujeme se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. To poskytuje informace při přeshraničních sporech. 

Nechce vám letecká společnost přiznat odškodnění, na které máte nárok? Neváhejte se na nás obrátit.

Mohlo by vás ještě zajímat

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.